Divendres, 1 de desembre de 2023

Donada la imposibilitat material de celebrar la darrera cursa del Campionat InterVallès 2024 a la pista Ninco del Club Slot Palau-Martorelles, es va organitzar una cursa de substitució a la nova pista ProTrack de Budellets Slot Club, amb el mateix reglament tècnic, però no puntuable pel campionat.

Es van disputar dues mànigues, de 9 pilots cadascuna. Entre mànigues es va procedir a lliurar els premis del Campionat Social Budellets 2023, tant pel que fa als guanyadors de les diferents categories, com als premis de promoció a la participació.

Categoria: Clàssics amb motor NSR Shark 21,5K, reglament tècnic InterVallès

Pilots participants: 18