Informacio:

webbudellets@gmail.com

609 305 468 (WhatsApp)

Pista SCALEUTO PRO-TRACK, de 8 carrils i 52 mètres de recorregut.

Inaugurada el dia 11 de novembre del 2023

Anteriorment, el Club dispossava d’una pista NINCO, de 8 carrils i 52 mètres de corda, que va estar activa des de l’any 2010 fins l’any 2023

Pista ninco de 8 carrils de 52 metres de cordaZona de boxes
Zona de boxesZona de pilotatge
Zona de pilotatgeZona de boxes