Informacio:

webbudellets@gmail.com

609 305 468 (WhatsApp)

Pista NINCO, de 8 carrils i 52 mètres de cordaPista ninco de 8 carrils de 52 metres de cordaZona de boxes
Zona de boxesZona de pilotatge
Zona de pilotatgeZona de boxes