Donats els aconteixements ocurreguts durant les verificacions de la cursa de GT, i consensuat amb el Comité Técnic, publiquem un annexe al reglament esportiu, indicant que:

“Un cop un motor entri a la taula de verificacions, i en la seva comprovació superi el límit establert de RPM i/o UMS, aquell motor no es podrà manipular de cap manera, i no es podrà utilitzar en aquella cursa”.

Aquest annexe, serà vigent per totes les nostres curses a partir de demà, 22 de febrer del 2021.