Una vegada s’han confirmat els acords amb els tres clubs implicats, Terrassa Slot Club, Club Slot Palau-Martorelles i Budellets Slot Club, presentem el avanç del Calendari de Competicions 2022.

Aquest calendari inclou les dates dels Campionats Socials dels tres clubs abans esmentats, amb les seves categories pròpies, i les dates reservades pel Campionat InterVallès 2022.

En dates properes actualitzarem els Reglaments Esportius i Reglaments Tècnics corresponents, en entrades separades.

Categories: Uncategorized