Informacio:

budellets@gmail.com

680364078 (watssap)

Pista ninco de 8 carrils de 52 metres de cordaPista ninco de 8 carrils de 52 metres de cordaZona de boxes
Zona de boxesZona de pilotatge
Zona de pilotatgeZona de boxes